Nový pavilon PET v KNL

Nový pavilon PET v KNL

27.8.2021

2.8.2021 byla zahájena výstavba nového pavilonu PET SPEC pro Krajskou nemocnici v Libereci. Jedná se o novostavbu pavilonu, ve které bude umístěno specializované diagnostické zařízení Pozitronové emisní tomografie/počítačové tomografie, které je jediné v celé Evropě. Nový objekt, který bude sloužit pro potřeby centra Nukleární medicíny, bude stát v areálu Krajské nemocnice Liberec, na místě stávajícího kancelářského objektu s označením R. 

Zajímavá bude i architektura celého objektu. Z hlediska výtvarného a materiálového řešení je navrženo použití skla v hlavní části, pevné části fundamentu-suterénu bude jako hlavní materiál zdivo-beton a stínící prstenec ve formě perforovaných fasádních desek je navržen z materiálu corian. Tato kombinace použitých materiálů dává objektu nádech ne zcela klasické pevné stavby, avšak při tak velkém objemu hmoty stavby vyniká spíše její lehkost a vzdušnost. Vnější stěny bílé barvy splývají s corianovým prstencem a nenarušují tak dominanci skleněných ploch. Povrchy prosklených fasádních příčlí jsou voleny v naturálních hliníkových barvách.