Kontakt

Adresa:
Bulharská 1557
470 01 Česká Lípa

Telefony:
+420-487522992 sekretariát
+420-487523105 účtárna

Obecný e-mail:
cl-evans@cl-evans.cz
Neslouží k zaslání el. faktur, ani k zasílání mailů jednotlivým pracovníkům!!!

IČ: 267 68 607
DIČ: CZ26768607

Registrace:
OR vedený Krajským soudem v Ústí n.L., oddíl C., vložka 19685

Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 107 - 931980297/0100

Elektronická fakturační adresa:
fakturace@cl-evans.cz

Elektronickou podobu daňového dokladu lze použít v souladu s ustanovením § 26 zákona o DPH pouze se souhlasem naší společnosti!
Daňový doklad, který má přílohu např. zjišťovací protokol či jiné předávací protokoly, nelze zasílat v elektronické podobě, pouze v listinné!
Elektronické faktury zaslané na jinou adresu než na tuto, jsou mimo evidenci, nejsou přijímány, nebudou tedy ani propláceny!

Vedení společnosti

jednatel, ředitel

Mgr. Tomáš Kafka

mobil: +420-724044527 e-mail: kafka@cl-evans.cz

Mgr. Tomáš Kafka

výkonný ředitel

Ing. Jan Kaláb

mobil: +420-731611297 e-mail: kalab@cl-evans.cz

Ing. Jan Kaláb

výrobní ředitel

Ing. David Fous

mobil: +420-725720672 e-mail: fous@cl-evans.cz

Ing. David Fous

technický ředitel

Ing. Václav Hylmar

mobil: +420-721401581 e-mail: hylmar@cl-evans.cz

Ing. Václav Hylmar

ekonomický ředitel

Ing. Petr Eichler

mobil: +420-602196115 e-mail: eichler@cl-evans.cz

Ing. Petr Eichler

společník, ekonom

Ing. Petr Vacek

mobil: +420-602279661 e-mail: vacek@cl-evans.cz

Ing. Petr Vacek