TUL v Liberci – stavební úpravy objektu „C“

TUL v Liberci – stavební úpravy objektu „C“

Objednatel:
Technická univerzita v Liberci
Studentská 2, 461 17 Liberec

Cena: 54 958 296 Kč