KV Final s.r.o. - výstavba haly a administrativní budovy

KV Final s.r.o. - výstavba haly a administrativní budovy

Objednatel:
KV Final s.r.o.
Doubí 44, 463 45 Čtveřín, IČ 13585363

Cena: 29 698 452 Kč