Výstavba haly a administrativní budovy KV Final s.r.o.

Výstavba haly a administrativní budovy KV Final s.r.o.

Objednatel:
KV Final s.r.o.
Doubí 44, 463 45 Čtveřín, IČ 13585363

Cena: 29 698 452 Kč