Akademie - výstavba stravovacího zařízení

Akademie - výstavba stravovacího zařízení

Objednatel:
Česká republika, Vězeňská služba ČR
Soudní 1672/1a
140 67 Praha 4

Cena: 70 683 547,- Kč